Atrakcje

Sprawdź atrakcje w Gołuchowie
01.

Zamek Książąt Czartoryskich

Muzeum Narodowe w Pozaniu, oddział w Gołuchowie. Zamek, kiedyś okazała rezydencja magnacka, dziś przykład francuskiego renesansu, przypominający zamki królewskie znad Loary. Związany z rodami Leszczyńskich, Działyńskich i Czartoryskich. We wnętrzu kolekcja waz greckich, rzeźby, obrazy i tkaniny przywoźnych do Gołuchowa przez Izabellę z Czartoryskich Działyńskich.

www.mnp.art.pl

zamek gołuchów
02.

Muzeum Leśnictwa

W zabytkowych budynkach: „Oficynie”, „Parowozowni”, „Owczarni” i „Dyblu” prezentowane są wystawy stałe i czasowe odzwierciedlające związki lasu z kulturą i sztuką, historię gospodarki i techniki leśnej oraz przyrodnicze podstawy leśnictwa. Ośrodek Kultury Leśnej organizuje zielone szkoły, akcje ekologiczne, festyny edukacyjne, plenery artystyczne.

www.okl.lasy.gov.pl

Muzeum Leśnictwa Gołuchów
03.

Park arboretum

To blisko 160 ha malowniczego parku urządzonego w stylu angielskim, z ogromnym bogactwem drzew i krzewów rodzimych i egzotycznych z licznymi pomnikami przyrody. Wśród nich Dąb Jan, pod którym w 2013 roku pobito Rekord Guinnessa w kategorii „Największe zgromadzenie ludzi przebranych za drzewa”.

www.okl.lasy.gov.pl

Park aborteum Gołuchów
04.

Pokazowa zagroda zwierząt

Pokazowa Zagroda Zwierząt została założona w 1977 roku. Utworzenie zagrody żubrów w Gołuchowie wynikało ze wzrostu populacji żubra i konieczności tworzenia nowych, rozproszonych ośrodków hodowlanych. Pokazowa Zagroda Zwierząt jest zlokalizowana w kompleksie leśnym przylegającym do parku-arboretum. Zajmuje powierzchnię ponad 20 ha ogrodzonego terenu. Żyją w niej żubry, koniki polskie, daniele i dziki.

www.okl.lasy.gov.pl

Zagroda żubrów Gołuchów
05.

Kamień św. Jadwigi

Największy w Wielkopolsce i szósty, co do wielkości w kraju głaz narzutowy, zwany Kamieniem św. Jadwigi lub św. Kingi. Jest to najbardziej spektakularny ślad epoki lodowcowej w regionie. Różowy średnioziarnisty granit, przywleczony przez lądolód skandynawski. Jego obwód wynosi 22 m, a wysokość około 5,5 m z czego 2 m znajdują się poniżej poziomu ziemi.

www.goluchow.pl

Głaz św. Jadwigi
01.

Zamek Książąt Czartoryskich

Muzeum Narodowe w Pozaniu, oddział w Gołuchowie. Zamek, kiedyś okazała rezydencja magnacka, dziś przykład francuskiego renesansu, przypominający zamki królewskie znad Loary. Związany z rodami Leszczyńskich, Działyńskich i Czartoryskich. We wnętrzu kolekcja waz greckich, rzeźby, obrazy i tkaniny przywoźnych do Gołuchowa przez Izabellę z Czartoryskich Działyńskich.

www.mnp.art.pl

zamek gołuchów
02.

Muzeum Leśnictwa

W zabytkowych budynkach: „Oficynie”, „Parowozowni”, „Owczarni” i „Dyblu” prezentowane są wystawy stałe i czasowe odzwierciedlające związki lasu z kulturą i sztuką, historię gospodarki i techniki leśnej oraz przyrodnicze podstawy leśnictwa. Ośrodek Kultury Leśnej organizuje zielone szkoły, akcje ekologiczne, festyny edukacyjne, plenery artystyczne.

www.okl.lasy.gov.pl

Muzeum Leśnictwa Gołuchów
03.

Park arboretum

To blisko 160 ha malowniczego parku urządzonego w stylu angielskim, z ogromnym bogactwem drzew i krzewów rodzimych i egzotycznych z licznymi pomnikami przyrody. Wśród nich Dąb Jan, pod którym w 2013 roku pobito Rekord Guinnessa w kategorii „Największe zgromadzenie ludzi przebranych za drzewa”.

www.okl.lasy.gov.pl

Park aborteum Gołuchów
04.

Pokazowa zagroda zwierząt

Pokazowa Zagroda Zwierząt została założona w 1977 roku. Utworzenie zagrody żubrów w Gołuchowie wynikało ze wzrostu populacji żubra i konieczności tworzenia nowych, rozproszonych ośrodków hodowlanych. Pokazowa Zagroda Zwierząt jest zlokalizowana w kompleksie leśnym przylegającym do parku-arboretum. Zajmuje powierzchnię ponad 20 ha ogrodzonego terenu. Żyją w niej żubry, koniki polskie, daniele i dziki.

www.okl.lasy.gov.pl

Zagroda żubrów Gołuchów
05.

Kamień św. Jadwigi

Największy w Wielkopolsce i szósty, co do wielkości w kraju głaz narzutowy, zwany Kamieniem św. Jadwigi lub św. Kingi. Jest to najbardziej spektakularny ślad epoki lodowcowej w regionie. Różowy średnioziarnisty granit, przywleczony przez lądolód skandynawski. Jego obwód wynosi 22 m, a wysokość około 5,5 m z czego 2 m znajdują się poniżej poziomu ziemi.

www.goluchow.pl

Głaz św. Jadwigi